Aphrodite Family Eco Camping - Paphos - Cyprus

Reservation

APHRODITE FAMILY ECO CAMPING

Βασικοί Κανονισμοί Λειτουργίας


Σκοπός Κανονισμών


Σκοπός των παρόντων κανονισμών είναι η διασφάλιση της καλύτερης δυνατής διαμονής των κατασκηνωτών, η συμμόρφωση της λειτουργίας του κατασκηνωτικού χώρου με τους όρους αδειοδότησης του, και η αρμονική συνύπαρξη του με τον ευαίσθητο οικολογικά περιβάλλοντα χώρο. Η πιστή εφαρμογή τους τόσο από τη διεύθυνση του κατασκηνωτικού, όσο και από τους επισκέπτες του, αποτελεί πέραν από νομική και ηθική υποχρέωση μας, σεβόμενοι τις ανάγκες και τις ευαισθησίες του χώρο φιλοξενίας μας.

1. Είσοδος/Προσέλευση


 • Η είσοδος στον Κατασκηνωτικό Χώρο γίνεται μόνο μέσω του γραφείου υποδοχής, η οποία λειτουργεί από τις 08:00 μέχρι τις 17:00 για την Α περίοδο και 08:00 μέχρι τις 20:30 για την Β περίοδο.
 • Η είσοδος στον Κατασκηνωτικό Χώρο επιτρέπεται μόνο με επίδειξη ταυτότητας και ενυπόγραφη αποδοχή των παρόντων όρων λειτουργίας του Κατασκηνωτικού Χώρου.
 • Η ενοικίαση χώρου είναι αυστηρά προσωπική και ισχύει μόνο για αυτούς που έχουν δηλωθεί και καταγραφεί στο Μητρώο κατασκηνωτών. Κάθε αλλαγή στον αριθμό ατόμων πρέπει να δηλώνεται στην υποδοχή. Tα επιπλέον άτομα που θα φιλοξενούνται θα χρεώνονται με βάσει τον ισχύοντα δημοσιευμένο τιμοκατάλογο.
 • Η θέση των κατασκηνωτών ορίζεται κατά την υποδοχή των κατασκηνωτών. Απαγορεύεται αυστηρά η αλλαγή θέσης χωρίς προηγούμενη άδεια από το γραφείο υποδοχής.
 • Επισκέψεις επιτρέπονται μόνο κατόπιν αδείας από την υποδοχή και κατόπιν παράδοσης ταυτότητας ή διαβατηρίου. Οι επισκέπτες πρέπει να αφήνουν το αυτοκίνητο τους έξω από τον κατασκηνωτικό χώρο.
 • Ο κατασκηνωτικός χώρος είναι αδειοδοτημένος για φιλοξενία συγκεκριμένου αριθμού ατόμων και επισκεπτών. Η διεύθυνση διατηρεί το δικαίωμα άρνησης εισόδου σε περιπτώσεις όπου ο αριθμός αυτός είναι υπερπλήρης.

2. Άφιξη/Αναχώρηση


Η άφιξη στο Κατασκηνωτικό Χώρο θα γίνετε μετά τις 14:00 και η αναχώρηση πριν τις 11:00.

3. Οχήματα


 • Απαγορεύεται η είσοδος και η μετακίνηση οχημάτων εντός του κατασκηνωτικού χώρου από τις 24:00 μέχρι τις 07:00.
 • Η χρήση οποιουδήποτε οχήματος επιτρέπεται μόνο για την είσοδο και την έξοδο από τον κατασκηνωτικό χώρο. Εσωτερικές μετακινήσεις απαγορεύονται.
 • Το όριο ταχύτητας εντός του κατασκηνωτικού χώρου είναι 5km/h.
 • Απαγορεύεται το πλύσιμο οποιουδήποτε οχήματος.
 • Σε κάθε αντίσκηνο αντιστοιχεί ένας χώρος στάθμευσης.
 • Ο χώρος στάθμευσης είναι διαθέσιμος μόνο για τους κατασκηνωτές, και θα υποδεικνύεται κατά την είσοδο από το γραφείο υποδοχής.

4. Κατοικίδια Ζώα


Τα κατοικίδια ζώα επιτρέπονται νοουμένου ότι αυτά συνοδεύονται από το βιβλιάριο υγείας τους το οποίο πρέπει να επιδεικνύεται για έλεγχο της υγειονομικής τους κατάστασης κατά την είσοδο στον κατασκηνωτικό χώρο. Οι ιδιοκτήτες τους υποχρεούνται να φροντίζουν για την αρμόζουσα συμπεριφορά και υγιεινή των κοινόχρηστων χώρων του κατασκηνωτικού, να διασφαλίζουν ότι αυτά βρίσκονται διαρκώς υπό την επιτήρηση τους, και να φροντίζουν ώστε να καθαρίζουν τις τυχόν ακαθαρσίες τους.

5. Ασφάλεια Αντικειμένων και Ζημιές


 • Η διεύθυνση του κατασκηνωτικού χώρου δεν φέρει ευθύνη για την τυχόν απώλεια ή πρόκληση ζημιών των προσωπικών αντικειμένων/οχημάτων των κατασκηνωτών από τρίτους ή φυσικά αίτια.
 • Παρόλο που ο χώρος επιτηρείται από το προσωπικό του κατασκηνωτικού χώρου, οι κατασκηνωτές θεωρούνται οι ίδιοι ως υπεύθυνοι φύλαξης των προσωπικών τους περιουσιακών στοιχείων.

6. Παραλία


 • Το Camping δεν διαθέτει οργανωμένη παραλία και δεν απασχολεί ναυαγοσώστη.
 • Απαγορεύεται η κατάληψη της παραλίας και το άναμμα φωτιάς.
 • Απαγορεύεται το θαλάσσιο μπάνιο κατοικίδιων ζώων.

7. Συνδρομή στους περιβαλλοντικούς στόχους του Κατασκηνωτικού Χώρου


Στον κατασκηνωτικό χώρο λειτουργεί σχέδιο περιβαλλοντικής διαχείρισης με σειρά από περιβαλλοντικούς στόχους, για τους οποίους οι κατασκηνωτές ενθαρρύνονται στο να συμβάλουν στην επίτευξη τους:

 • Στον κατασκηνωτικό χώρο λειτουργεί σχέδιο ορθής διαχείρισης απορριμμάτων και υπάρχουν κάδοι συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών. Η διατήρηση της καθαριότητας του χώρου αποτελεί ευθύνη και υποχρέωση όλων. Η παραγωγή απορριμμάτων καταγράφεται σε μηνιαία βάση, η μείωση της παραγωγής και ο κατάλληλος διαχωρισμός τους αποτελεί σημαντικό περιβαλλοντικό στόχο.
 • Στον κατασκηνωτικό χώρο λειτουργεί σχέδιο εξοικονόμησης ενέργειας. Όλοι οι λαμπτήρες που χρησιμοποιούνται είναι τύπου LED, ενώ λειτουργούν αισθητήρες κίνησης για χρήση του εσωτερικού φωτισμού όπου και όποτε χρειάζεται. Όλος ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός είναι ψηλής ενεργειακής απόδοσης. Η κατανάλωση ενέργειας καταγράφεται σε μηνιαία βάση, και η εξοικονόμηση ενέργειας αποτελεί σημαντικό περιβαλλοντικό στόχο.
 • Στον κατασκηνωτικό χώρο λειτουργεί σύστημα εξοικονόμησης νερού. Όλες οι παροχές νερού είναι εφοδιασμένες με συστήματα εξοικονόμησης νερού. Η κατανάλωση νερού καταγράφεται σε μηνιαία βάση, η εξοικονόμηση νερού αποτελεί σημαντικό περιβαλλοντικό στόχο.
 • Σε κάθε χώρο κατασκήνωσης, αλλά και στους υπαίθριους κοινόχρηστους χώρους υπάρχουν δοχεία απόρριψης αποτσίγαρων. Απαγορεύεται η ρίψη τους στο έδαφος.
 • Απαγορεύεται το Άναμμα Φωτιάς και η ρίψη πυροτεχνημάτων.

8. Ησυχία


 • ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΟΛΟ ΤΟ 24 ΩΡΟ.
 • Οι ώρες κοινής ησυχίας ορίζονται μεταξύ 23:00 έως 07:00. Κατά την διάρκεια των ωρών κοινής ησυχίας επικρατεί απολυτή ησυχία.

9. Πρόκληση Ζημιών σε κοινόχρηστους χώρους και εξοπλισμό


 • Απαγορεύεται αυστηρά η οποιαδήποτε επέμβαση που αλλοιώνει την εικόνα του κατασκηνωτικού χώρου.
 • Απαγορεύεται αυστηρώς το κλάδεμα δέντρων ή θάμνων ή φυτών.
 • Απαγορεύεται η παρέμβαση του κατασκηνωτή στις παροχές ηλεκτρικού ρεύματος. Η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος είναι αποκλειστικά για βασικούς σκοπούς της διαμονής. Για παραπάνω παροχή ρεύματος θα πρέπει να υπάρχει συμφωνία με τη διεύθυνση του κατασκηνωτικού χώρου.

10. Κατανάλωση Αλκοόλ και Χρήση ναρκωτικών ουσιών


 • Απαγορεύεται η υπέρμετρη κατανάλωση αλκοόλ εντός του χώρους του κατασκηνωτικού χώρου. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι γίνεται υπέρμετρη κατανάλωση αλκοόλ, τότε η διεύθυνση είναι υποχρεωμένοι να προχωρεί σε έξωση των εν λόγω κατασκηνωτών/επισκεπτών.
 • Όπως και σε όλη την Κύπρο έτσι και στο κατασκηνωτικό χώρο απαγορεύετε αυστηρά η χρήση ναρκωτικών ουσιών. Σε περίπτωση διαπίστωσης ότι γίνεται χρήση τότε θα δίνονται τα στοιχεία του χρήστη στην αστυνομία και θα διώχνετε από τον κατασκηνωτικό χώρο.

11. Covid-19


Θα τηρούνται όλα τα μέτρα τα οποία αφορούν το Covid-19 σύμφωνα με τα διατάγματα.


----------------------------

APHRODITE FAMILY ECO CAMPING